ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Abrasowicz.
 • E-mail:
 • Telefon: 684531777

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 15
  ul. Lisia 37
  65-093 Zielona Góra
 • E-mail:
 • Telefon: 684531777

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego

ul. Lisia 37

65 - 093 Zielona Góra

Na teren Szkoły można wejść przez wejście główne od ul. Lisiej oraz wejścia dodatkowe: od ul. Jeleniej obok boiska i od ul. Herberta obok placu zabaw.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Lisiej z jednym stopniem schodów. Wewnątrz, na poziom parteru prowadzą schody. Na parterze, po prawej stronie, obok klatki schodowej mieści się sekretariat. W budynku dostępna jest klatka schodowa.

Rozwiązania architektoniczne w budynku nie pozwalają na swobodne poruszanie się osób na wózkach - nie ma żadnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma parkingu ani miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 15
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Szopa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-01 13:21:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Szopa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-01 13:21:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Szopa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-29 11:40:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »